Inox 304 Cuộn Chân Chữ Trắng Gương, Trắng Xước.

0964.22.0000