Inox 201 Cuộn Chân Chữ Trắng Gương, Trắng Xước

0964.22.0000