Inox 201 Cuộn Chân Chữ Vàng Gương, Vàng Xước.

0964.22.0000