BẢNG GIÁ TẤM INOX 201 / 304

QUY CÁCH - CHỦNG LOẠI

KÍCH THƯỚC
(mm)

ĐỘ DÀY
(mm)

TRỌNG LƯỢNG
(kg)

ĐƠN GIÁ
(đồng/tấm)

ĐƠN GIÁ
(đồng/kg)

INOX TẤM SUS 201

Inox 201 vàng gương

1219 x 24380.511.78LIÊN HỆLIÊN HỆ
0.612.97LIÊN HỆLIÊN HỆ
0.715.13LIÊN HỆLIÊN HỆ
0.818.85LIÊN HỆLIÊN HỆ
1.023.66LIÊN HỆLIÊN HỆ
Inox 201 trắng gương 1219 x 2438 0.511.78LIÊN HỆLIÊN HỆ
0.612.97LIÊN HỆLIÊN HỆ
0.715.13LIÊN HỆLIÊN HỆ
0.818.85 LIÊN HỆLIÊN HỆ
1.023.66 LIÊN HỆLIÊN HỆ

Inox 201 vàng xước

1219 x 2438 0.511.78LIÊN HỆLIÊN HỆ
0.612.97LIÊN HỆLIÊN HỆ
0.715.13 LIÊN HỆLIÊN HỆ
0.815.13 LIÊN HỆLIÊN HỆ
1.023.66LIÊN HỆLIÊN HỆ

Inox 201 trắng xước

1219 x 2438 0.511.78LIÊN HỆLIÊN HỆ
0.612.97LIÊN HỆLIÊN HỆ
0.715.13 LIÊN HỆLIÊN HỆ
0.815.13 LIÊN HỆLIÊN HỆ
1.0 23.66LIÊN HỆLIÊN HỆ
Inox 201 đồng xước 1219 x 2438 0.510.81LIÊN HỆLIÊN HỆ
0.815.13LIÊN HỆLIÊN HỆ

INOX TẤM SUS 304

Inox 304 vàng gương

1219 x 2438 0.511.78LIÊN HỆLIÊN HỆ
0.818.85LIÊN HỆLIÊN HỆ
1.023.66LIÊN HỆLIÊN HỆ

Inox 304 trắng gương

1219 x 24380.511.78LIÊN HỆLIÊN HỆ
0.818.85LIÊN HỆLIÊN HỆ
1.023.66LIÊN HỆLIÊN HỆ

Inox 304 vàng xước

1219 x 24380.511.78LIÊN HỆLIÊN HỆ
0.818.85LIÊN HỆLIÊN HỆ
1.011.78LIÊN HỆLIÊN HỆ

Inox 304 trắng xước

1219 x 24380.511.78LIÊN HỆLIÊN HỆ
0.818.85LIÊN HỆLIÊN HỆ
1.011.78LIÊN HỆLIÊN HỆ

INOX CUỘN CHÂN CHỮ

Inox cuộn chân chữ 201 xước trắng 2/3/4/5/6cm x100m 0.5LIÊN HỆLIÊN HỆ
Inox cuộn chân chữ 201 gương trắng 0.5LIÊN HỆLIÊN HỆ
Inox cuộn chân chữ 201 xước vàng 1/1.5/2/3/4/5/6cm x100m0.5LIÊN HỆLIÊN HỆ
Inox cuộn chân chữ 201 gương vàng 1/1.5/2/3/4/5/6/8/10cm x100m0.4;0.5;0.8LIÊN HỆLIÊN HỆ

 

Bảng giá cuộn Inox chân chữ

MẶT HÀNG - QUY CÁCH - CHỦNG LOẠI KÍCH THƯỚC
(mm)
ĐỘ DÀY
(mm)
TRỌNG LƯỢNG
(kg)
ĐƠN GIÁ
(đồng/cuộn)

INOX CUỘN CHÂN CHỮ 201

Inox 201, cuộn chân chữ, bề mặt xước và bề mặt gương màu trắng khổ 1cmx100m 0.4 3.1LIÊN HỆ
Inox 201, cuộn chân chữ, bề mặt xước và bề mặt gương màu trắng khổ 1.5cmx100m 0.4 4.7LIÊN HỆ
Inox 201, cuộn chân chữ, bề mặt xước và bề mặt gương màu trắng khổ 2cmx100m 0.4 7.9LIÊN HỆ
Inox 201, cuộn chân chữ, bề mặt xước và bề mặt gương màu trắng khổ 3cmx100m 0.5 11.8LIÊN HỆ
Inox 201, cuộn chân chữ, bề mặt xước và bề mặt gương màu trắng khổ 4cmx100m 0.5 15.8LIÊN HỆ
Inox 201, cuộn chân chữ, bề mặt xước và bề mặt gương màu trắng khổ 5cmx100m 0.5 19.8LIÊN HỆ
Inox 201, cuộn chân chữ, bề mặt xước và bề mặt gương màu trắng khổ 6cmx100m 0.5 23.5LIÊN HỆ
Inox 201, cuộn chân chữ, bề mặt xước và bề mặt gương màu trắngkhổ 6cmx100m0.6
28.5LIÊN HỆ

 

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ: Inox CK thành viên Đông Phương Hà Nội Group | Add: Số 38, đường Tây Tựu, P.Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Hotline: 0964.22.0000